Paratio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu


Deze site is opgezet om het controllingvak uit te leggen aan geïnteresseerden. Dit kunnen financials zijn die het controllingvak (nog) niet uitoefenen maar er graag iets over willen weten, en financials die het controllingvak al uitoefenen en hun kennis over controlling willen verdiepen. Ook mensen die een positie innemen in een managementteam en wat meer willen weten over het vak van hun collega de controller. De technisch inhoudelijke gebieden van de financial, met name op bedrijfseconomisch en boekhoudkundig gebied zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Elke zichzelf respecterende bachelor- of masteropleiding doceert op een prima manier de primaire vakken van de financial. Verder is er - ook al kennen de vakgebieden een flinke overlap in de onderwerpen - ook een toegevoegde waarde te onderkennen voor de gewaardeerde collega's die werkzaam zijn in het accountantsvak.

De domeinnaam is geen vrij bedenksel, maar is een contaminatie van "par ratio", ofwel "met verstand". Sturen van een organisatie doe je én vanuit verstand, én vanuit intuïtie, en vaak ook vanuit het hart. Het verstand wordt gebruikt om de activiteiten die leiders van organisaties vanuit intuïtie en vanuit het hart ontplooien, te analyseren en tegen het licht te houden van wat verantwoord is. DIt cognitief tegen het licht houden is een noodzaak om ervoor te zorgen dat de betreffende organisatie bestaansrecht heeft en ook in de toekomst houdt, en is in principe de basis van het vakgebied control. Een secundaire betekenis van de domeinnaam heeft te maken met parate kennis; al is het vaak belangrijker te weten waar je de kennis vandaan haalt in plaats van alle kennis paraat te hebben.

Ik wens eenieder veel leesplezier; mochten er vragen of opmerkingen zijn wil ik vragen deze naar ondergetekende te mailen via de button "contact".

Jules Maessen QC RC.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu